ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

WEB: edu.lru.ac.th
FB: งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร.042-835229 ต่อ 47100 โทรสาร. 042-835040