งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานเฉลิมพระเกียรติสม

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูกำหนดการ คลิก  แบบ

Read more