งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงนามถวานพระพร พิธีถวายราชสดุดี.
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

admin

Tawan Ratchapat