มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1 ในราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1 ในราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เปิดรับทั้งหมด 3 รุ่นดังนี้

📌 รุ่นที่ 1 จำนวน 200 คน วันที่ 4-5 พ.ย. 66 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

📌 รุ่นที่ 2 จำนวน 200 คน วันที่ 11-12 พ.ย. 66 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

📌 รุ่นที่ 3 จำนวน 200 คน วันที่ 18-19 พ.ย. 66 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

🧑‍🏫รายละเอียดโครงการ คลิก

🧑‍🏫ลิงก์สมัคร คลิก

ประกาศรายชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 22 ตุลาคม 66

⛳️ปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom💻วันที่ 28 ตุลาคม 66 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

admin

Tawan Ratchapat