.

*นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ลงพื้นที่คัดกรอง เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ เช่น เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.50 ภูมิลำเนาไม่อยู่ในตำบล/อำเภอ/จังหวัดเป้าหมาย หรืออาศัยอยู่ในตำบลเป้าหมายน้อยกว่า3 ปี ไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น นักเรียนเหล่านี้จะไม่มีชื่อในระบบคัดกรองของ กสศ.
**ผู้ที่มีชื่อผ่านการคัดกรองคือนักเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ไปคัดกรองเท่านั้น
***ติดตามประกาศผลการคัดกรองทางเพจงานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ฯ และ www.edu.lru.ac.th และทางโครงการจะติดต่อไปยังผู้ผ่านการคัดกรองโดยตรงเพื่อแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat