รายชื่อตกหล่นในการอบรม ELIIS เพื่อซ่อมเสริมชั่วโมงอบรมในโครงการ พัฒนาความรู้/ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตกหล่นในการอบรม ELIIS เพื่อซ่อมเสริมชั่วโมงอบรมในโครงการ “พัฒนาความรู้/ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู” ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถไปติดต่อขออบรม ELIIS ได้ที่ศูนย์ภาษา ในระหว่างวันที่ 9-31 กรกฏาคม 2562
[wpdm_package id=’1101′]

admin

Tawan Ratchapat