งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กาหนดจัดงานอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประธานในพิธี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ตักบาตรและถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันหล่อเทียนพรรษา


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

admin

Tawan Ratchapat