งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพรช จ.เลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกาหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562
ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพรช จ.เลย

บรรยากาศแห่เทียน

พิธีถวายเทียน


คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat