คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโพนค่าย หมู่ 6 บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยยอดกฐินที่ได้ ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น 400,500 บาท

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat