โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีการศึกษา 2563

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
Link ภาพ 1 คลิก
Link ภาพ 2 คลิก

admin

Tawan Ratchapat