ขอเชิญศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลงทะเบียน คลิก
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

รับจำนวน 150 คน ทั้งนี้หากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนมาก อาจพิจารณาขยายจำนวนผู้เข้าอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

admin

Tawan Ratchapat