แจ้งรายชื่อนักศึกษา เพื่อเข้าใช้ชุดฝึกภาษาอังกฤษ English Discoveries โดยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test ก่อนเข้าสู่บทเรียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ได้จัดให้นักศึกษาเข้าใช้ชุดฝึก ภาษาอังกฤษ English Discoveries ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าสอบวัดระดับ Placement test ก่อนเข้าสู่บทเรียน

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

admin

Tawan Ratchapat