มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1 ในราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ขอเชิญคุณครูทุกกลุ่มสาระระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักศึกษาครูศิลปศึกษาและนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ เข้าร่วม“อบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์สำหรับครู”

Read more