ประกาศแจ้งไปยังนักศึกษารหัส 62-63

ประกาศแจ้งไปยังนักศึกษารหัส 62-63

เอกสารในการสมัครใช้ภาพถ่ายตามที่คุรุสภาได้ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร

ข้อมูลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการทดสอบฯ อยู่ในระบบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักศึกษาครูเลยเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายละเอียดที่คณะครุศาสตร์ ส่งเข้าระบบของคุรุสภาดังนั้นเอกสารจึงมีเพียงแค่ ”ภาพถ่าย” ของนักศึกษาเท่านั้น

ข่าวการรับสมัคร

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 วิชา

📅 เปิดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565

📲 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com

👉👉ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40844/

📞 สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

admin

Tawan Ratchapat