คณะครุศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพรช

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ได้ถวายเทียนพรรษาวัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร จากนั่นผู้เข้าร่วมพิธีรับฟังเทศนาธรรม กวดน้ำรับพร เสร็จพิธี

คลิกดูรุปกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat