ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 1

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 รุ่นที่ 1 มี บัณฑิตครุศาสตร์เข้าร่วมการฝึกซ้อม

เวลา 09.00 น. บัณฑิตครุศาสตร์เริ่มการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat