การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการรท้องถิ่นอีสาน

วงโปงลางฅนอีสาน ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทักษะความสามารถ รุ่นไม่เกิน 25 ปี “ระดับเหรียญทอง”
และได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ระดับชมเชย

วงดนตรีคนอีสาน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมความสามารถ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี เหรัยญทอง และทุนส่งเสริมเงินรางวัล รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รางวัลชมเชย ในการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. วงดนตรีคนอีสาน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพบรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี และโอกาสนี้กล่าวให้ข้อคิดการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และการปรับทัศนคติในโลกปัจจุบัน ในส่วนความสามารถของนักศึกษาให้แสดงออกมาในทางที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยพร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมยินดีในความสำเร็จ

หลังร่วมแสดงความยินดี ได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกความสำเร็จของนักศึกษา
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คลิกชมภาพ
ชมคลิบการประกวดคลิก

admin

Tawan Ratchapat