การมัชฌิมนิเทศสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการมัชฌิมนิเทศสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการมัชฌิมนิเทศสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2565 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat