งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี นางสาวนันทนิตย์ บุตรปาละ และ นางเสาวภา ไชยวงค์ ผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธี

หลังทำบุญตักบาตรเป็นงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการ และนางสาวนันทนิตย์ บุตรปาละ และ นางเสาวภา ไชยวงค์
ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึก การทำงานในคณะครุ และมีพิธีมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ตัวแทนคณะครุศาสตร์มอบของขวัญจากเพื่อนร่วมงานแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นที่ระลึกและขอบคุณที่ร่วมพัฒนางาน พัฒนาคณะครุศาสตร์ บรรยากาศเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา จัดการแสดง เพื่อเป็นเป็นสันในงาน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat