โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM Education

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM Education ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายผลการพัฒนาหลักสูตร STEM Education
ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียน 28207 อาคารวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ตึก23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


รวมรูปกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมการขยายผล 1
กิจกรรมการขยายผล 2

admin

Tawan Ratchapat