.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21
ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร 30 ชั่วโมง อบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562

ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิก

ขอความร่วมมือนักศึกษาทำแบบประเมินโครงการ คลิก

admin

Tawan Ratchapat