การปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสูขวัญ นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

การปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสูขวัญ นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม

admin

Tawan Ratchapat