การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บ่มเพาะและพัฒนาอัตลักษณ์ครูเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บ่มเพาะและพัฒนาอัตลักษณ์ครูเลย
ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat