ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษาถ้วนไตรมาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และพุทธศาสนิกชนบ้านกําเนิดเพชร กำหนดนําผ้ากฐินไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จาพรรษาถ้วนไตรมาส วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดสันตยาวาส บ้านกาเนิดเพชร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat