พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ครูเลย ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ครูเลย ประจำปี 2562
วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

การแสดงจากนักศึกษา

พิธีไหว้ครู พานไหว้ครู และ เจิมนักศึกษาไหม่


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat