โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิทยากรโดย รองศาสตร์ตารจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.อนุชา กอนพ่วง

โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat