โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีเปิด

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้


คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat