ประกาศ! ผลการคัดกรองนักเรียน”โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ!! ผลการคัดกรองนักเรียน”โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>นักเรียนที่มีรายชื่อขอให้รายงานตัวเพื่อเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562
>> เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>> สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการประถมศึกษา ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์จะติดต่อแจ้งรายละเอียดให้นักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

admin

Tawan Ratchapat