ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ.2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00น .
ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat