ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)

📢ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
📢สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.lru.ac.th/th/
📍สำหรับรายละเอียดการส่ง E-Portfolio และ Video Clip ทางคณะฯจะประกาศรายละเอียดในหน้าเว็บเพจงานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ และทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ ในวันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สมัคร
📍สมัครผ่านทางโรงเรียน วันที่ 29 พ.ย.- 27 ธ.ค. 2564
📍สมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 พ.ย.- 27 ธ.ค. 2564
📍สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5 ม.ค.-12 ม.ค. 2565

admin

Tawan Ratchapat