คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) จำนวน 17 สาขาวิชา สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้วิชาชีพครู ผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ(เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา)
☆ทุกสาขาวิชาไม่ต้องใช้คะแนน O-NET GAT PAT!

?กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2564
☆รอบรับตรง
วันที่ 30 พ.ย.- 28 ธ.ค. 63: สมัครผ่านโรงเรียน/ไปรษณีย์/อินเทอร์เน็ต
วันที่ 4 – 11 ม.ค. 64 : สมัครด้วยตนเอง
☆รอบทั่วไป
วันที่ 22 ก.พ. – 19 มี.ค. 64 : สมัครผ่านโรงเรียน/ไปรษณีย์/อินเทอร์เน็ต
วันที่ 19 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 : สมัครด้วยตนเอง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปวค.) และบัณฑิตศึกษา ติดตามประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ทาง www.lru.ac.th

admin

Tawan Ratchapat