รับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563

??ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC ประจำปี 2563
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาครูคืนถิ่นและผู้ที่สนใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสอบ TOEIC จำนวน 3 ครั้งในช่วงต้นปี 2563 (มกราคม/มีนาคม/พฤษภาคม)
?รับสมัครนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ผลสอบในการทำงาน/สมัครเรียน
?‍?สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จ่ายค่าสมัครสอบเพียง 900 บาท
?อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา สอบในมหาวิทยาลัย ใกล้บ้าน ไม่เสียค่าเดินทาง ค่าสมัครถูกกว่าศูนย์สอบ รับผลสอบที่คณะฯ ผลสอบเก็บไว้ได้ 2 ปี
✍️เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ กับข้อสอบชุดใหม่ TOEIC Listening& Reading Test Update ศึกษารายละเอียดข้อสอบได้ที่link หรือที่ www.edu.lru.ac.th
?นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์สอบTOEIC ฟรี จากโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อบรมTOEIC) ตรวจสอบรายชื่อใน link
?รายละเอียดการสมัครสอบ Link นี้เลย!! คลิก

admin

Tawan Ratchapat