งานสร้างอัตลักษณ์ครูเลย

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความรัก ตระหนัก ศรัทธาในวิชาชีพ และสร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องครูเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
1.คลิก
2.คลิก

admin

Tawan Ratchapat