ขอแสดงความยินดีกับ”ทีมเมล็ดพันธุ์ครูเลย” ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุพุทธรักษา ภูบ่บิด ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ขอแสดงความยินดีกับ”ทีมเมล็ดพันธุ์ครูเลย” ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุพุทธรักษา ภูบ่บิด ที่ได้รับรางวัล ✅ชนะเลิศ✅ ในกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการย่อยของนักศึกษาภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมภูคำ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ทีมเมล็ดพันธุ์ครูเลยต้องเตรียมผลงานเพื่อคัดเลือกในการเข้าสู่ 12 ทีมสุดท้ายระดับประเทศต่อไป

admin

Tawan Ratchapat