14 กุมภาพันธ์ “วัน ราชภัฏ”ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”“นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”

14 กุมภาพันธ์ “วัน ราชภัฏ”ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”“นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโน
โลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat