พิธีเปิดอาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์2562 เวลา 07.30 – 10.30 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทำบุญตักบาตรพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสาธิต

พิธีตัดริบบิ้นเปิดอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รำบวงสรวงพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การแสดงต้อนรับแขกผู้มาชมนิทรรศการ

admin

Tawan Ratchapat