รับสมัคร ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

2

        ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

ในระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2561

ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก บ้านตูบโกบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

        สามารถ ส่งใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก บ้านตูบโกบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561

ประสานงาน นายวิชัย เพียรกสิกรรม 0814663688

admin

Tawan Ratchapat