การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

คลิกชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat