พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพเพิ่มเติม

admin

Tawan Ratchapat