โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวัน ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 25 6 2 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมถาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat