งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.30 – 10.00 น.
ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เพื่อถวายพุทธบูชาและอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา

พิธีทำบุญตักบาตรตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันแห่เทียนพรรษารอบโบสถ์
พิธีถวายเทียนพรรษาตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประกอบไปด้วยศาสนพิธีกรนำกล่าวถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบนํ้าฝน จตุปัจจัยไทยธรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat