พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์อาคาร ๒๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพิธีไหว้ครู
นักศึกษา ถือพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณาจารย์ และคณาจารย์เจิมหน้าผากในแก่นักศึกษา


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

admin

Tawan Ratchapat