วันครู ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์จัดงาน วันครู ประจำปี 2562 ณ ลานห้องโถง วันที่ 16 มกราคม 2562 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมใส่บาตรเนื่องในวันครู
16 มกราคม 2562 ณ ลานโถงชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีทำบุญ
เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบใบประกาศนียบัตร ครูดีเด่น นักศึกษาดีเด่น
เจ้าหน้าที่ดีเด่น

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat