น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 วัน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.50 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat