เปิดรับใบสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

??? ประกาศจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
?เปิดรับใบสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้2 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสาร(pdf) ที่ https://forms.gle/PkxL9nQKHLT5JaBt9
(ผู้สมัครต้องเข้าระบบด้วยอีเมล์ ในการส่งข้อมูลออนไลน์)
เปิดระบบระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2562
2.ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
ส่งได้ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

*มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนตามใบสมัคร ในช่วงวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 จึงขอความกรุณาให้ส่งใบสมัครมาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ด้วยค่ะ

?สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0878550991 อ.อัจฉรา นันทะศรี

?อ่านประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.edu.lru.ac.th

admin

Tawan Ratchapat