ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียดการสอบ TOEIC ก่อนเข้าสอบ
————————————
รายละเอียดการสอบ TOEIC คลิก
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC 1-2563 คลิก

admin

Tawan Ratchapat