กำหนดการครุศาสตร์ราชภัฏเลยสัญจร ลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

???ประกาศจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
กำหนดการครุศาสตร์ราชภัฏเลยสัญจร ลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่ส่งใบสมัครและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการติดต่อและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์และคัดกรองตามสถานที่ที่ระบุไว้
หมายเหตุ: นักเรียนที่ส่งใบสมัครเข้ามาแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด หรือสามารถโทร.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.อัจฉรา นันทะศรี โทร. 0878550991

admin

Tawan Ratchapat