นิทรรศการโครงการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดนิทรรศการโครงการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมคณาจารและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7

8

9

10

1112

คลิกชมภาพกิจกรรม

admin

Tawan Ratchapat