ชาเลนด์เดย์ รวมพล คนรักสุขภาพ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม “ชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ 14กุมภา วันราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat