คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

admin

Tawan Ratchapat